Gebruik van alternatiewe medikasie vir behandeling van COVID 19

Ivomec

Libra Apteek wil graag pasiente en kliente waarsku teen die gebruik van Ivermectin en soortgelyke middels as alternatiewe behandeling teen die Covid

19 Virus.

Die middel is nie goedgekeur en klinies getoets en geregistreer deur die Medisynebeheerraad (SA HEALTH PRODUCTS REGULATORY AUTHORITY) van Suid Afrika nie, en ons by Libra Apteek sal dit nie aan enige pasient aanbeveel nie.

Wees versigtig om raad wat deur leke en ongekwalifiseerde individue op sosiale media versprei word, as oplossings vir die krisis te aanvaar.

Wees assebliefย  ook versigtig om enige menings op sosiale media te plaas,of te "share" voordat dit wetenskaplik bewys is dat dit wel effektief, veilig, en sonder langtermyn skadelike effekte is nie.

Jy kan verantwoordelik gehou word vir uitsprake wat jy op sosiale media maak. Jy kan verantwoordelik gehou word vir langtermyn skade wat moontlik deur die middel veroorsaak kan word, sou die gebruik daarvan in reaksie tot jou "post" bewys kan word.

 

Daar mag moontlik iets in die middel wees wat kan bydra tot die bekamping van die pandemie maar dit is nog glad nie bewys dat dit so is nie.

Wees asseblief versigtig en laat beproefde wetenskaplikeย  navorsing ons lei

Posted in Newsletter.